Vaktmester

VI LEVERER SMÅ OG STORE VAKTMESTERTJENESTER OG TILBYR GJERNE DISSE I KOMBINASJON MED GARTNERTJENESTER I VEDLIKEHOLDSAVTALER MED BÅDE FASTPRIS OG FAST TIMEPRIS.