Thuja Brabant

Den mest hardføre og brukte thuja plante, opprettvoksende med litt bred vekst. Gulgrønn i farge og vokser rundt 30 cm i året. Egner seg godt til klippet hekk og trives i de fleste forhold med unntak av full skygge, mye vind og med dårlig drenert jord. Klipping foretas i vekstsesongen, som hos oss er fra midten av april til utgangen av september. Bedre med to til tre klipp og lite hver gang, enn en gang mye. Som alle vintergrønne vekster liker også thuja mat. Det skal derfor gjødsles jevnlig i hele vekstperioden. Vanlig størrelse til planting her er 140 til 160 cm som settes med avstand på 60 cm senter / senter plante.

Thuja Smaragd

En mer kompakt, kjegleformet og saktevoksende plante med smaragdgrønn blankt bar. Er en del mindre hardfør enn Brabant, og bør kun brukes der den er mer beskyttet mot særlig vind.

Vokser rund 15 cm i året.

Stelles ellers som Brabant.

Barlind

Barlind «Hilli» er en opprettvoksende hekk som trives med mange forskjellige forhold, og som har en svært god hardførhet. Vindsterk og solid som tåler bra med tørke og kan trives i både sol, halvskygge og sågar i full skygge, men tåler dårlig å stå i dårlig drenert jord.  Planten tåler godt beskjæring , som gjøres i vekstperioden.  Den er noe saktevoksende, med en årsvekst på et sted mellom 10 og 20 cm.

Gjødsles i vekstperioden med et intervall på tre ganger. Hos oss er det i begynnelsen av april, så i midten av juni, da med vanlig fullgjødsel. Siste gjødsling i august da med en noe nitrogenredusert høstgjødsel. 

Planten er giftig, men varianten Hilli får ikke de røde bærene som kan friste å putte i munnen

Vanlig planteavstand varierer alt etter størrelsen på planten. 80 til 100cm settes med 3 planter pr meter.  Den vanligste planta kvaliteten av barlind er 120 til 140 cm der det settes en avstand på 60 cm senter/senter plante.

Laurbærhegg «Etna»

En vintergrønn bladplante i kirsebærfamilien.

Halvstore ovale blanke mørkegrønne blad. Bronsefargete nyskudd og med hvite blomster i klase om våren med god duft. Middels hardfør plante som trives i sol, halvskygge, og kan sågar klare seg godt i full skygge. Trives på godt drenert jord og settes beskyttet for vind. Blir rundt 2 meter i høyde og har en årsvekst på 15 til 20 cm. Planteavstand her er på en kvalitet som er 100 til 120 cm 60 cm senter / senter plante.  Gjødsles i hele vekstperioden som er fra midten av april til ut september. Tåler godt beskjæring, noe som gjøres i vekstperioden.

Etna er også et godt alternativ om en ønsker en frittvoksende vintergrønn hekk.

Vinterliguster

En halveis vintergønn hekkplante, da denne er vintergrønn i milde vintre, men kaster bladene i mer kalde.  Egner ser aller best som klippet hekk, men kan også brukes frittvoksende, og vi vil da få både se og dufte blomstene til denne.

Vanligst kommer denne som barrot, som er små planter som settes med en avstand på 3 planter pr meter. Barrotsplanter skal klippes ned ved planting. Fjern rundt 70 % av greinvekst, for å få en bredere vekst fra basis av planten.

Liguster er næringskrevende og må gjødsles gjennom hele vekstperioden, samtidig med klipp som her gjøres tre til fire ganger pr år, med lite hver gang.

Bøk

Bøk er en vanlig brukt løvfellende hekkplante. Kommer som grønn og rød.

Hardfør plante som tåler godt med vind og kan stå i ulik jord, men også denne er svak for dårlig drenert jord. Liker nok best en solfyllt plassering, men kan tåle skygge godt.

Denne kommer som barrot og settes med en avstand på 3 planter pr. meter.

Denne skal ikke klippes toppen på ved planting, men settes i den størrelse som den leveres i .

Gjødsles og klippes jevnlig i hele vekstperioden, og som med alle hekkplanter er det også her bedre med ofte og lite, enn sjelden og mye.