Vi er Rogaland Gartnerservice

Velg en solid leverandør med profesjonelt utstyr til og påta oss store og små oppdrag innen flere typer arbeid og tjenester.

Om Selskapet

Rogaland Gartnerservice AS setter hensynet til helse, miljø og sikkerhet først. Vi har erfarne anleggsgartnere og moderne maskiner og utstyr. Vi er sertifiserte til å kunne utføre store og små oppdrag, herunder sprøyting av skadevekster og skadedyrbegrensning. Våre ansatte håndterer alt innen planter, hage og anlegg samt vaktmestertjenester. Vi utfører enkeltoppdrag så vel som faste avtaler for gartnertjenester, vaktmester, brøyting og strøing. Vi utfører arbeid i hele Rogaland.

Rogaland Gartnerservice AS

Sjøhagen 4,
4016 Stavanger

Telefon: 51 618 000
Telefon for vedlikeholdsavtaler: 45 800 300

E-post: post@gartnerservice.as

Velg en solid leverandør

Med over 10 års erfaring, har våre gartnere en solid erfaringsbase som kommer alle våre kunder til gode. Vi har profesjonelt utstyr til og påta oss store og små oppdrag innen følgende tjenester spesielt, men kan også tilby skreddersydde og tilpassede tjenester innen andre felt etter forespørsel. 

Hagearbeid

Hagedesign

Vaktmestertjenester

Brøyting og strøing

Trefelling og beskjæring

Tømrerarbeid

Steinarbeid

Graverabeid

Transport av avfall m.m.

Vår filosofi

Vi høster erfaringer fra ulike type prosjekter, som vi igjen tar med oss inn i nye prosjekter. Vårt målsetning er og “alltid” ha fornøyde kunder, vi strekker oss litt ekstra for å leve opp til dette.

Vår erfaring

Selskapet med sine dyktige gartnere har vært vist på TV. Vi liker ikke å skryte, men våre prestasjoner innen hage og anlegg taler for seg selv. Ta en telefon til oss og spør oss om å se resultatene av vårt arbeid. Med over 10 år erfaring har våre gartnere en solid erfaringsbase som skal komme alle våre kunder til gode. Våre kunder er hovedsaklig borettslag, barnehager, skoler, bedrifter og privatkunder. Rogaland Gartnerservice AS er fullforsikret for å gi deg sikkerhet på utført trefelling i nær bebyggelse. Vi leverer alt av beplanting, gravearbeid, mur, belegningsstein, asfalt, betong, trefelling, beskjæring og kutting, opprydning og transport knyttet til hager og uteområder. I tillegg håndterer vi inneplanter og utfører alle mulige gartner- og vaktmestertjenester

Vi leverer

Våre kunder er hovedsaklig borettslag, barnehager, skoler, bedrifter og privatkunder. Rogaland Gartnerservice AS er fullforsikret for å gi deg sikkerhet på utført trefelling i nær bebyggelse med mer.

Hmsk og høy standard

Med over 10 års erfaring har vi opparbeidet oss solid erfaring og kompetanse som kommer våre kunder til gode. Vi arbeider med kontinuerlige forbedringer av hvordan vi utfører vårt arbeid. Vi er fullforsikret og setter hensynet til helse, miljø og sikkerhet i første rekke. Vårt interne styringssystem blir jevnlig revidert og vi legger ned mye arbeid i å sikre kvaliteten på våre leveranser.

Vi høster erfaringer fra ulike type prosjekter, som vi igjen tar med oss inn i nye prosjekter. Vårt målsetning er og “alltid” ha fornøyde kunder, vi strekker oss litt ekstra for og leve opp til dette. Vi lever av fornøyde kunder som ser verdien av vårt arbeid. Vi bestreber oss alltid på å sikre at våre kunders hager og anlegg er de fineste!

Skal vi jobbe for deg?

Ta kontakt i dag for et uforpliktende tilbud rundt hva vi kan utføre for deg! Vi tilbyr også gratis befaring, og kommer gjerne ut til deg for å se på jobben som skal utføres. Våre kunder er hovedsaklig borettslag, barnehager, skoler, bedrifter og privatkunder - ingen jobb er for stor, og ingen jobb er for liten!