– Vi fikk full uttelling!

– På grunn av kapasitet- og leveringsproblemer med den leverandøren vi hadde, måtte vi tenke nytt. Vi ble anbefalt Rogaland Gartnerservice, og det viste seg å være smart, sier Per Pedersen, formann i Sameiet Madlastokken 2, 4 og 6.

Utgangspunktet var vedlikeholdsoppgaver for sameiet, som består av tre blokker og 123 boenheter. Rogaland Gartnerservice har så langt levert klipping av hekker, luking, barking og sprøyting.

– De har levert både på kvalitet og kvantitet. Det betyr at det er gjennomført og godt håndverk, men også at timene er godt brukt, sier han og utdyper: 

– Styret ønsket ikke fastpris på jobben, men arbeid basert på utførte timer. Grunnen til det er at det er vanskelig å bedømme omfang samt at det alltid dukker opp noe nytt underveis. Det var viktig for oss at det ble jobbet og at det ikke ble sittende tre mann på kantsteinen i lange pauser. Rogaland Gartnerservice innfridde på alle plan, de jobbet effektivt, de gjorde jobben skikkelig og vi opplever at vi fikk mye igjen for timene. 

Sameiet har også fått tilbud på beplantning. 

– Vi har akseptert tilbudet vi har fått, men har vurdert utsettelse til neste år av hensyn til ekstra sprøyting. Det har nemlig kommet en type ugress som er svært vanskelig å bli kvitt.